شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵

سرویس : اقتصادی

عکاس :حامد فرج اله

آژانس عکس همشهری

موزه پول ایران

موزه پول اولین گنجینه تخصصی و دایمی سکه و اسکناس در ایران است که به تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۷۶ به همت اداره کل موزه های بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی افتتاح شد. این مجموعه شامل ۱۴۰۰ سکه و ۷۵۰ قطعه اسکناس و تعداد تقریبی ۲۰۰ قطعه اشیای موزهای غیر از سکه و اسکناس است که در محوطه ای به وسعت ۲۰۰۰ مترمربع به نمایش گذاشته شده و ضمن ارائه بخش قابل توجهی از سکه ها و اسکناس های ایران، گوشه هایی از تاریخ این سرزمین را نیز به نمایش میگذارد

بخش های تشکیل دهنده موزه پول عبارتند از: بخش ماقبل پول، سالن مربوط به تاریخ سکه و سالن های مربوط به تاریخ اسکناس. این بخشها به شکلی دیدنی به نمایش گذاشته شده و تاریخ چند هزار ساله این مرز و بوم را پیوسته و زنجیروار معرفی میکند. همچنین، تلاش شده است تا سکه ها، این مستندترین اسناد تاریخی، از نظر اقتصادی، هنری، تزیینی و آرایشی در کنار مهمترین جنبه آن، که همان جنبه تاریخی و فرهنگی است، به نمایش گذاشته شود.