شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵

سرویس : زیست بوم

عکاس :سعید هاشمی گازار / خراسان جنوبی

آژانس عکس همشهری

برداشت زرشک در خراسان جنوبی

برداشت محصول زرشک در مزارع روستاهای گازار، مهمویی و روستای خوان استان خراسان جنوبی در حال انجام است ،این محصول استراتژیک در شرایط سخت با وجود گرما و کم آبی مقاوم است و فواید و کاربردهای فراوانی دارد. استان خراسان جنوبی اولین تولید کننده این محصول در ایران و جهان است.