چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

سرویس : زیست بوم

عکاس :حمیده شفیعی ها

غار کتله‌خور زنجان

غار کتله‌خور غاری است خشکی -آبی که در استان زنجان واقع می باشد. در بعضی مناطق غربی ایران به کوه کم ارتفاع "کَتَله" می‌گویند و احتمالاً وجه تسمیه این غار نیز همین است که در یکی از این کوه‌ها قرار گرفته‌است و خورشید از پشت آن طلوع می‌کند و به جای کتله خورشید به آن کتله خور می‌گویند. نخستین بار در بهار سال ۱۳۳۱ خورشیدی گروهی از سرشناس ترین کوهنوردان ایران از اعضای باشگاه "نیرو راستی" اقدام به کشف و بازدید غار کتله خور کردند.