چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵

سرویس : پرتره

عکاس :حامد فرج اله

آژانس عکس همشهری

گاهی به قاب ها نکاه کن

گاهی وقت‌ها در مسیرم تا محل کار به چهره های دیگران نگاه میکنم ، بعضی ها گرفته و ناراحت ، بعضی ها خوشحال و خندان و یک تعدادی هم بی تفاوت به اطراف ، در خود غرقند . ریتم زندگی در نگاه همه ، چه کوک و چه ناکوک جریان داره و ما آدمها غافل از این هستیم که چهره های دیگه ای هم بودند که آرامش را به ما هدیه دادند که تصویرشان در قابهای خاطره مان گره خورده ، پس بیاییم گاهی به قابها نگاه کنیم.