یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵

سرویس : اقتصادی

عکاس :مهدی بیات / عسلویه

آژانس عکس همشهری

آغاز راه‌اندازی پالایشکاه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی

با انتقال گاز ترش از سکوهای دریایی به واحدهای فرآیند ساحلی، پالایشگاه طرح توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی راه اندازی شد. همزمان با آغاز انتقال گاز ترش از مخزن پارس‌جنوبی، آخرین مراحل پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی واحدهای فرآیندی پالایشگاه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی با مشارکت متخصصان و مهندسان شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (شرکت تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)‌ و همکاری سایر پیمانکاران ایرانی کلید خورده است. مطابق با برنامه زمان بندی پیش بینی می شود حداکثر ظرف چند روز آینده، شیرین سازی گاز طبیعی در اولین واحد فرآیندی پالایشگاه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی آغاز و گاز تولیدی برای تامین نیاز مشترکان به شبکه سراسری گاز کشور تزریق خواهد شد.