چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

سرویس : اقتصادی

عکاس :مهدی بیات/ عسلویه

آژانس عکس همشهری

نصب سکوی B فاز ۱۸ پارس جنوبی

سکوی B فاز ۱۸ پارس جنوبی به همراه پل ارتباطی آن با وزن ۲ هزار و ۲۰۰ تن و فلر مربوط در موقعیت فاز ۱۸ پارس جنوبی نصب شد.