شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵

سرویس : اقتصادی

عکاس :سید حسن حسینی / عسلویه

آژانس عکس همشهری

نصب سکوی کازی فاز ۲۱ پارس جنوبی

سکوی گازی فاز ۲۱ پارس جنوبی که نصب آن در هفته گذشته به دلیل بدی آب و هوا به تعویق افتاده بود روز گذشته نصب شد.