یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

سرویس : مستند

عکاس :محمد بارکار / بندر عباس

آژانس عکس همشهری

جشن نوروز صیاد

هر سال و در اواخر تیر ماه، در روستای ساحلی سلخ در جزیره قشم، صیادان از صید و خوردن ماهی دست می کشند و مراسم جشن نوروز صیاد را برگزار می کنند. در این جشن گروه های محلی به اجرای موسیقی و نمایش می پردازند و مسابقه شنا و قایق سواری محلی برگزار می شود.