شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :مازن هواشم/اهواز

کاومیش آباد

منطقه گاومیش آباد در ساحل شرقی رودخانه کارون و از توابع همین شهرستان است،یکی از الزامات زیست محیطی گاومیش ها زندگی در کنار آب است.بنابراین صاحبان گاومیش ها به اقتضای شرایط شغلشان،روزانه زمان بسیاری را به کمک فرزندان خود کنار رودخانه می گذرانند.ارتزاق اهالی گاومیش اباد از طریق پرورش گاومیش و فراورده های حاصل از آن است. امروزه بحران کم آبی و طرح انتقال اب کارون،دامداران پرورش دهنده گاومیش را به شدت نگران کرده است.

کلیدواژه‌ها گاوميش اباد اهواز كودك