شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵

سرویس : مستند

عکاس :یاسمن ده میانی

آژانس عکس همشهری

آب تنی کودکان در«چشمه علی»

قدمت چشمه‌ علی به حدود ۸۰۰۰ سال پیش برمی‌گردد، زمانی که نخستین اجتماع در کنار چشمه‌ای دایمی واقع بر بالای تپه ‌گرد آمدند. در گذشته فرش فروش‌ه او مردم تهران، قالی ها و قالیچه های خود را با این عقیده که در آب این چشمه خاصیتی است که فرش را خوب تمیز و رنگ روشن‌تر و پرجلا تر می‌سازد، در آب چشمه ‌علی می‌شستند. اما سالهاست در روزهایی که گرمای هوا بیداد می کند و هزینه های استخرها نیز سیر صعودی دارد به محلی برای تفریح و آبتنی کودکان فقیر شهرری تبدیل شده است.