شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

سرویس : پرتره

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

کیم سئونگ هو ، سفیر کره جنوبی در ایران

حضور  کیم سئونگ هو سفیر کره جنوبی در روزنامه همشهری