یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :سعید قاسمی / اهر 

آژانس عکس همشهری

گل قلم خانم تنها بانوی نانوا در اهر

​نانوایی شغلی است طاقت فرسا که اراده قوی می خواهد و همت بالا بخصوص در اوج گرما در جلوی تنور داغ اما سوژه اصلی ما زنی است که چند سالی است  به تنهایی در نانوا مشغول به کار هست. گل قلم خانم زنی است از روستای قوتورلو از طایفه شاهسون که همه اهالی او را به اسم گلی خانم می شناسند گلی خانم  زنی است باغیرت  که توانایی یک مرد قدرتمند رادارد.چرا؟ چونکه به تنهایی مغازه نانوایی را باز می کند به تنهایی خمیر می گیرد و به تنهایی تا آمدن مشتریها نان را برای مردم آماده می کند و مشتریانش را با رضایت کامل راه می اندازد.