جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴

سرویس : استان ها

عکاس :حامد بارچیان / گلستان

آژانس عکس همشهری

رای دادن عشایر کرمانژ

عشایر کرمانژ که فصل قشلاق خود را در تپه های ماهوری شکل بخش کلاله استان گلستان می گذرانند.امروز تیم رای گیری سیٌار به منطقه عشایر رفتند تا مردم کرمانژ رای خود را به صندوق بیاندازند.