جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴

سرویس : استان ها

عکاس :حامد بارچیان / گلستان

آژانس عکس همشهری

اولین رای گلستان توسط جانباز جنگ تحمیلی

رحمان قلی حسنی جانبازی که هر دو دستش را در جنگ تحمیلی از دست داده است به عنوان اولین رای دهنده در شعبه اخذ رای شهرستان کلاله استان گلستان حاضر شد و رای خود را به صندوق انداخت.