دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳

سرویس : مستند

عکاس :میثم لطفی / گرگان

عکسهای قدیمی و امروزی گرگان

در این مجموعه عکسهای قدیمی گرگان( که قبلا به استرآباد معروف بوده ) میانگین بین 100 سال جمع آوری شده و با نما هایی امروزی که در عکس بوده توسط عکاس بازسازی و ترکیب شده است.