پنج شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :فرشته اصلاحی / البرز

آژانس عکس همشهری

کارگاه نقاشی روی شیشه و بلور

کارگاه آبگینه مدت 16 سال است که در زمینه تراش بلور و کریستال و نقاشی روی بلورجات و با کارآفرینی برای 8 نفر فعال است. اهل کار، پس از تراش بلور آن را رنگ کرده و در کوره میگذارند سپس بلور را با طلای 12 عیار طلاگذاری و مینا کاری کرده و دوباره به کوره می سپارند تا پس از 8 ساعت  و بعد از خنک شدن، محصول را برای ارائه به بازار بسته بندی آماده شود.

hamshahriphoto@ عضویت در کانال آژانس عکس همشهری