دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴

سرویس : استان ها

عکاس :فاطمه هاشم نژاد / زنجان

آژانس عکس همشهری

نرکس های فراموش شده در کوشه آسایشکاه سالمندان

 این روزها با مشغله های کاری زیاد کمتر کسی فرصت برای بازدید از پدر و مادر پیر و سالخورده خود را دارد و به همین دلیل این فرشته های زمینی را راهی آسایشگاه کرده اند تا کمتر نگران تنهایی آنها باشند در گوشه آسایشگاه سالمندان ،زنان رنجوری زندگی می کنند که روزگاری سهمی از جوانی و زیبایی داشته اند. اما مادر بودن برای آنها مهمتر بوده یعنی همان نکته ای که به خاطر غفلت ما، آنها را میهمان خانه سالمندان کرده است فرشتگان خسته هنوز هم مادران این سرزمین اند اینجا سرای سالمندان «نرگس» (بانوان) نرسیده به خرمدره - قلعه حسینیه 

hamshahriphoto@ عضویت در کانال آژانس عکس همشهری