چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :میلاد فیروزان / البرز

آژانس عکس همشهری

مسکری در کرج

این کارگاه مسگری در ابتدای خیابان تهران در میدان کرج واقع شده که جز قدیمیترین مسگری ها و صنوف این خیابان است.  در این مسگری پدر و پسر هر دو مشغول به کار هستند.

hamshahriphoto@ عضویت در کانال آژانس عکس همشهری

کلیدواژه‌ها مسگری کرج