چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴

سرویس : بین الملل

عکاس :ساتیار امامی

آژانس عکس همشهری

مسجد النبی

این روزها مدینه عزادار 3 تن است، یکی مردی آشنا که همه دنیا با رحمت للعالمین بودن می شناسدش و آن دو دیگر اما غریب ترند، یکی به بقیع ودیگری که هزار و اندی سال پیشتر از مدینه به مرو آمد و غریب الغربا نام گرفت.