جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

سرویس : سیاسی

عکاس :مهدی بیات

آژانس عکس همشهری

نماز جمعه تهران