چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰

سرویس : سیاسی

عکاس :محمد عباس نژاد فرد

آژانس عکس همشهری

مراسم گرامیداشت نسل کشی خوجالی جمهوری آذربایجان

مراسم گرامیداشت نسل کشی خوجالی جمهوری آذربایجان با حضور سفیر این کشور علی علیزاده عصرامروز چهارشنبه ۴ اسفند در سفارت جمهوری آذربایجان برگزار شد.