شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت با حضور شهردار تهران

گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت با حضور دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعی از معلولان در تالار ایوان شمس برگزار شد.