یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

نمایشگاه بین المللی فرش

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته از صبح امروز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد.