دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

جشنواره بادبادک‌ ها به مناسبت روز ملی کودک

جشنواره بادبادک‌ ها به مناسبت روز ملی کودک، دوشنبه ۱۹ مهر ماه در محل بوستان ولایت برگزار شد.