دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

سرویس : شهری

عکاس :محمد عباس نژاد

پیاده روی جامانداگان اربعین حسینی در تهران

مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی با حضور عاشقان حسینی صبح دوشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۰ از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.