یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

جلسه شورای شهر تهران با حضور علیرضا زاکانی

علیرضا زاکانی که امروز در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران حضور یافته بود، ضمن قدردانی از جاوید سرپرست شهرداری تهران برای قبول مسئولیت در چهار هفته اخیر، گفت: ظرف این چهار هفته با آرامش، توجه به مسائل شهر و شهروندان سپری شد.