یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناه پور

دومین جلسه شورای ششم شهر تهران

در جریان دومین جلسه شورای شهر تهران با ۱۸ رای اعضای شورای ششم علیرضا زاکانی رسما شهردار تهران شد. بر اساس این گزارش علیرضا زاکانی با حضور در صحن شورا گزارش مفصلی از برنامه‌های خود در شهرداری ارائه و به سوالات اعضای شورای شهر پاسخ داد.