سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناه‌پور

آخرین جلسه شورای پنجم شهر تهران با حضور شهردار

آخرین جلسه شورای پنجم شهر تهران به ریاست محسن هاشمی با حضور پیروز حناچی شهردار تهران ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ برگزار شد.