دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سرویس : استان ها

عکاس :حامد عسگرپور / ارومیه

آژانس عکس همشهری

میزبانی دریاچه ارومیه از گردشگران تابستانی

گرمای هوا از یک سو و شرایط نگین آبی آذربایجان، ایرانیان را به حضور در سواحل دریاچه ارومیه و آب تنی در این دریاچه مجاب کرده است.