دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناه پور

آغاز واکسیناسیون رانندگان ناوگان حمل‌ و نقل عمومی

با هماهنگی ۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی واکسیناسیون رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی از فردا در بوستان ولایت آغاز شد.