شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰

سرویس : دریافتی

عکاس :فرزاد رشتی

آژانس عکس همشهری

برداشت خربزه از مزارع تربت جام

تربت جام مهمترین قطب تولید خربزه کشور با حدود ۱۱ هزار هکتار سطح زیر کشت توانسته این محصول پر طرفدار را به همه اقصی نقاط کشور و کشورهای همسایه صادر نماید. در هر هکتار کشت خربزه حدود ۶۵ نفر اشتغالزایی ایجاد می کند که در تیرماه تا شهریور هر سال که زمان برداشت خربزه است، رونق بالایی در منطقه ایجاد می کند. به طور متسط از هر هکتار حدود ۲۰ تن خربزه برداشت می شود و امسال به علت قطعی برق، کمبود آب و کاهش نزولات آسمانی حدود 25درصد کاهش تولید خربزه را شاهد هستیم ولی کشاورزان به علت افزایش قیمت این محصول به صورت نسبی از تولید امسال خود اعلام رضایت می کنند.