شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰

سرویس : دریافتی

عکاس :نیما نصیری نائینی

آژانس عکس همشهری

باغ وحش ارم

اولین باغ وحش ایران در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در بخشی از قصر دوشان تپه ساخته شد . این باغ وحش برای تفریح شاه بود و در ان مجموعه ای از شیرهای ایرانی و تعدادی ببر مازندران نگهداری می شد. دو جانوری که دیگر در ایران و حتی در باغ وحش های آن هم وجود ندارند . در این دوره به جز زمانی که شاه به آنجا می آمد ، بازدید برای عموم آزاد بود و کم کم باغ وحش گسترش یافت تا به شکل کنونی در آمد و اکنون باغ وحش تهران در زمینی به وسعت هفت هکتار جنب پارک ارم مستقر است . بیشتر از ۸۰۰ جاندار از ۱۱۱ گونه مختلف در قفس های کوچک و بزرگ باغ وحش ارم زندگی می کنند که از گونه های مختلف پستانداران ، خزندگان ، آبزیان و پرندگان می باشند . حدود ۶۰ درصد این حیوانات بومی ایران و باقی از نقاط دیگر دنیا به خصوص آفریقا به ایران آورده شده اند .