سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰

سرویس : زیست بوم

عکاس :حامد عسگرپور / ارومیه

آژانس عکس همشهری

بازگشت فلامینگوها به تالاب‌های اطراف دریاچه ارومیه

فلامینگوهای مهاجر اغلب در مسیر مهاجرت خود در این زیستگاه امن استراحت کرده و بعد از بازیابی توان و قوای جسمانی دوباره به مهاجرت خود ادامه می دهند به تالاب های اطراف دریاچه ارومیه همچون تالاب حسنلو نقده و دیگر تالاب های منطقه رهسپار می شوند.