سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

سرویس : شهری

عکاس :رضا نوراله - حامد خورشیدی

جلسه علنی شورای شهر با حضور شهردار تهران

نشست علنی شورای شهر تهران در تشریح گزارش تحویل و تحول سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.