جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

سرویس : شهری

عکاس :گروهی

سیزده بدر کرونایی

در ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ بنا به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، ماموران نیروی انتظامی و شهرداری از ورود شهروندان تهرانی به بیش از دو هزار بوستان شهری جلوگیری کردند اما برخی شهروندان با عبور از موانع وارد فضاهای سبز شهری شدند و این روز را به تخریب طبیعت گذراندند.