شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

شلیک توپ در میدان آزادی در لحظه تحویل سال

به رسم طهران قدیم و به همت شهرداری تهران و با مشارکت ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۴۰۰ با شلیک توپ و پخش دعای تحویل سال، ظهر شنبه، در میدان آزادی آغاز شد.