سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :رضا نوراله

قیچی‌های مهربانی

همراه با آرایشگران جوان محله ونک که در آستانه سال نو به سراغ کودکان کار رفته‌اند.