دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :محمد عباس نژاد

مراسم کاشت درخت صلح و دوستی

پیروز حناچی شهردار تهران و سفرای کشورهای خارجی، صبح امروز دوشنبه، تعدادی نهال زیتون به نشانه صلح و دوستی، در اراضی عباس‌آباد کاشتند.