یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :رضا نوراله

افتتاح مرکز نوآوری جوانه دانشگاه تربیت مدرس

مرکز نوآوری و کسب و کار جوانه دانشگاه تربیت مدرس امروز با حضورسورنا ستاری، معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری و پیروز حناچی ، شهردار تهران گشایش یافت.