چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :محمد عباس نژاد

آیین افتتاح سه ایستگاه و رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی

آیین افتتاح و بهره برداری از سه ایستگاه و رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران در ایستگاه آتشنشانی ۱۳۳ برگزار شد.