شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :محمد عباس نژاد

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران با حضور محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از مدیران شهری و پیشکسوتان تهران شناسی در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.