دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناه‌پور

نشست خبری معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

نشست خبری محمدرضا جوادی یگانه ، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.