پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناه‌پور

گرانی بازار محصولات توانبخشی

معلولان خصوصاً آن‌هایی که مشکلات جسمی و حرکتی دارند به یاد ندارند زندگی تا این اندازه عرصه را به آن ها تنگ کرده باشد. اگر روزگاری افراد کم توان نیازمند استفاده از تجهیزات توانبخشی و حرکتی امیدشان به واکر، عصا، ویلچر و لوازم توانبخشی برای حضور در جامعه بود، حالا داشتن این وسایل به آرزویی شبیهه شده است که تحقق آن کار سختی است. افزایش چند برابری قیمت تجهیزات توانبخشی، مشکلات مالی معلولان و فروش تجهیزات توانبخشی مورد استفاده از سوی معلوان برای تأمین معاش روزانه همه دست به دست هم داده است تا روزگار معلولان تاریک ترین روزهای خود را سپری کند.