دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :علیرضا طهماسبی

بازدید شهردار تهران از خط ۶ مترو تهران

پیروز حناچی شهردار تهران به همراه مهندس سیدمناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک ، مهندس علی امام مدیر عامل شرکت مترو و جمعی از مدیران ارشد شهری از خط ۶ مترو تهران بازدید کردند.