شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :محمد عباس نژاد

نشست خبری شهردار تهران با اصحاب رسانه

پیروز حناچی شهردار تهران صبح شنبه ، بیست و پنجم بهمن ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.