شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :حامد خورشیدی

هفتمین روز سی و نهمین جشنواره فیلم فجر