جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹

سرویس : پرتره

عکاس :حامد خورشیدی

« رابرت مک‌ایر » سفیر انگلیس در تهران