چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹

سرویس : دریافتی

عکاس :پرنیا جولایی

آژانس عکس همشهری

خانه موزه استاد حسین لرزاده

خانه استاد حسین لرزاده - معمار و استاد هنرهای سنتی ایران- واقع در خیابان بهارشیراز، پس از مرمت به وسیله شهرداری تهران، به عنوان خانه موزه معمار لرزاده افتتاح شد.