دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :مهدی بیات

آژانس عکس همشهری

عوارضی تهران - قم پس از اعلام محدودیت های ترافیکی

علیرغم توصیه های مکرر به هموطنان برای در خانه ماندن و پرهیز از سفر های غیر ضروری، همچنان در روزهای تعطیلی شاهد ترافیک های سنگین در خروجی شهر تهران بودیم.

کلیدواژه‌ها عوارضي قم تهران