شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

سرویس : پرتره

عکاس :جواد گلزار 

آژانس عکس همشهری

راجح صابر عبود الموسوی سفیر عراق در ایران

راجح صابر عبود الموسوی سفیر عراق در ایران